Acest site foloseste cookie-uri. O parte dintre cookie-uri sunt esențiale pentru ca anumite secțiuni din site să funcționeze și au fost deja setate. Puteți șterge sau bloca toate cookie-urile pe care le folosește acest site, dar anumite secțiuni din site nu vor mai funcționa. Citește despre politica de cookie-uri sau Află mai multe despre protecția datelor cu caracter personal

Contactează-ne: 0749 156 857 sau 0332/40 78 53:: site@diqis.ro

Nu aveți produse în coș!

Subtotal: 0,00 RON

Regulamentul Concursului Câștigă un Voucher Cadou în valoare de 150 de lei

 

I Organizatorul

 

I.1 Organizatorul campaniei publicitare este S.C. FRAROM INTERNATIONAL EST SRL, cu sediul In Iasi, Str.Petre Vancea nr.3, CUI: RO5268781, nr.inreg.reg J22/487/1994, (denumită în continuare “Organizatorul”).

II Durata

 

II.1 Durata concursului 29.04 – 04.05.2017, ora 23:59.

 

III Modul de desfășurare

 

III 1.Concursul se desfășoară online prin intermediul postării comentariilor la postarea care anunță concursul în care participantii dau Like Paginii și răspund la întrebarea „Care este produsul tău preferat din categoria Bucătărie: http://bit.ly/2oV8IAR?”

 

Intră în concurs numai comentariile postate la postul care anunță concursul, care răspund cerințelor de mai sus. Comentariile incomplete sau care nu sunt eligibile nu vor fi luate în considerare;

 

IV Dreptul de participare

IV.1 Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice rezidente în România, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei cărți de identitate la data începerii campaniei publicitare.

IV. 2 Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografiile și materialele filmate postate de participanții la concurs. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus precum și a imaginii participanților la această competiție nu va fi de natură a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară, în sarcina Organizatorului.

IV. 3 Nu au dreptul să participe la campanie angajații companiei Frarom Internațional Est, rudele acestora sau alte persoane direct implicate în organizarea concursului.

 

V Premiul

V.1 Premiul constă într-un voucher de cumpărături în valoare de 150 de lei pe care câștigătorul îl poate folosi la achiziții din magazinul online www.diqis.ro.  

 

V.2 Nu se acordă contravaloarea premiului în bani;

 

VI Taxe și Impozite

VI.1 Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul in care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale in vigoare.

VII Acordarea premiului

VII. 1 Câștigătorul va fi desemnat aleatoriu, prin tragere la sorți, din rândul concurenților care au îndeplinit condițiile de a da Like paginii @diqis.store și de a distribui răspunde la întrebarea concursului.

VII. 2 Numele câștigătorului va fi anunțat pe pagina noastră de Facebook

Câștigătorul își pot revendica premiul în maximum 10 zile de când a fost anunțat;  

 

VII. 3 În cazul in care un câștigător nu este validat, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului regulament, vom acorda premiul rezervelor. Dacă nici acestea nu îl revendică, premiul rămîne în proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta dupa cum crede de cuviință.

 

VIII Protecția datelor cu caracter personal

 

VIII.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata evenimentului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezența evenimentului și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.

VIII.2. Participanții la eveniment, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

VIII.3. Prin simpla participare la eveniment și trimiterea datelor personale la Organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului și să fie prelucrate în scopul prezentului regulament. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

VIII.4. Următoarele date personale vor fi colectate pe durata evenimentului: nume și prenume. În cazul câștigătorilor de premii se va colecta și seria și numărul de buletin al fiecăruia.

VIII.5. Datele personale menționate anterior, cu excepția numelui și prenumelui câștigătorilor, nu vor fi făcute publice, ele fiind necesare doar pentru înmânarea premiilor.

VIII.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea castigatorilor evenimentului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, posta, e-mail, pagina web sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

VIII.7. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la SC FRAROM INTERNATIONAL ESTE SRL mentionata la art. 1.1., o data pe an, in mod gratuit, compania SC FRAROM INTERNATIONAL EST SRL  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)   dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa Iasi, str. Petre Vancea nr 3.

VIII.8  Participarea la eveniment constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele si castigul, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Organizatorul  va putea solicita participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.

VIII.9. Prin inscrierea la aceasta eveniment, participantii isi exprima acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament.

 

IX Dispoziții Finale

 

IX.1. Prin Înscrierea la concurs, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

IX.2. La cererea scrisă a acestora trimisă pe adresa Iași, str. Petre Vancea, nr.3, Frarom Internațional EST SRL se obligă să actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. De asemenea, participanții sunt de acord să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poștă, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Frarom International EST SRL.

IX.3. În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amînarea campaniei.

IX.4. Regulamentul de participare/desfasurare a concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul diqis.ro.

IX.5 Organizatorul își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de cîte ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe pagină

IX.6 Acest concurs nu este sub nici o formă sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook. Orice informație cu caracter personal care va fi oferită va putea fi folosită de Diqis.ro, magazinul Frarom Internațional Est, conform legii, și nu pentru Facebook.